Bundan elli yıl önce, "Gelecekte teknolojinin ilerlemesi sizce insanlara neler getirecek?" diye sorulmuş olsa; uçan arabalar, kişiyle iletişime geçebilen evler, tek tuşla istediğin tüm eşya ve ürünleri kapına getiren sistemler gibi çeşitli fikirler belirtilirdi.

Bugün uçan arabalar henüz günlük hayata katılacak sürdürülebilirlikte olmasa da, akıllı evler mühendis ve mimarlar tarafından modernite ile birleştirilerek satışa sunulmakta. Bu iki kısım haricinde, günlük hayatımıza derin nüfuz edip hızla ivme kazanmış 2020 yılında  4,3 trilyon dolar kar marjı elde edilmiş olan gelişme, satın aldığımız ürünleri tek tuşla bize getiren veya satışlarımızı tek tuşla tedarikçi ve parekendelere aktarabildiğimiz e-ticaret. Eskilerden beri duyduğumuz bir dileğin gerçekleşmesi! Şimdi bu sürekli etkilişimde bulunduğumuz E-ticaretin B2C modeline birlikte göz atalım.

 

 


B2C Nedir?


B2C "Business to consumer", Türkçeye "işletmeden tüketiciye" olarak çevirdigimiz kısaltma;  işletmelerin ürünlerini fiziksel bir mağaza/satış ofisi/dükkan ortamına gerek duymadan direkt internet üzerinden müşterilere sundukları yapıyı ifade etmektedir. B2C iş modelinde B2B’nin aksine satılan ürünlerin hedefi tedarikçi firmalar ya da toptan satış yapılan fiziksel marketler değil, direkt son kullanıcılar ve tüketicilerdir. Basitçe ihtiyacınız olduğunda e-ticaret sitelerine girip gerçekleştirdiğiniz alışverişlerin tümü B2C iş modeli içerisinde yer almaktadır.

 

B2C’yi 5 farklı kategoride inceleyebilmekteyiz;

Doğrudan satıcı sitesinden B2C, satıcıların kendi kurmuş oldukları siteleri üzerinden direkt  tüketicilerle alışveriş döngüsü olan B2C modeli.

 

Sanal aracılı B2C, tüketicilerin ürünleri, belli markaların sitesine girip almaktansa aklınıza o ilk gelen e-ticaret sitesinden satın almaları bu kategorinin örneğidir. Satıcılar belli e-ticaret sitelerinde kendi sanal marketlerini açarlar ve bu siteler satışa aracı konumundadır.

 

Sosyal Etkileşim Tabanlı B2C, Facebook veya Twitter gibi sosyal medya platformlarında ürünlerin satılması, ayrıca pazarlamacıların ve reklamcıların ürünlerini doğrudan tüketicilere tanıtabilmesine yardımcı olan B2C  modelidir.

 

Ücret Temelli B2C, Netflix, Amazon Prime veya Mubi gibi belli bir üyelik ücreti ödeme karşılığında ürünlerine istediğinizde ulaşabildiğimiz platformların kullandığı modeldir.

Sonuç olarak tümünün hedef kitlesi ürünlerinin son tüketici/kullanıcılara ulaşmasıdır.

 

B2C Nedir? e-ticaret nedir?

 

 

B2C İş Modelinin Avantajları Nelerdir?

E-ticaret’in en çok tanınan ayağı olan B2C, tüm tüketiciler tarafından alışveriş amaçlı kullanılmasa da günümüzde hayatlarının bir döneminde herkesin girdiği ya da reklamlarıyla karşılaştığı bir etkileşim tabanına sahiptir.

Avantajları arasındaki ilk yıldız, elbette ki alışveriş rahatlığıdır. Fiziksel bir mağazaya gitmek zorunda kalmadan, 7/24 açık B2C e-ticaret sitelerinden basitçe istediğiniz ürünleri kapınıza getirmektesinizdir. Sırf alışveriş için dahi olsa Transportasyon araçlarından feragat etmek günümüzün derin problemlerinden iklim değişikliğine olumlu katkı sağlamaktadır.

Normal bir mağazada eşya reyonunda, eşya hakkında daha önce satın alanlardan direkt yorum yazan nokta, katalog ya da form bulamazsınız.Ancak B2C iş modelinde üzerinden alacağınız eşya hakkında yüzlerce yorum ve ürün bilgilendirme öneri ve şikayetlere satın almadan kullananlar tarafından edinebilirsiniz.

Aradığınız tek bir ürün için gideceğiniz alışveriş merkezinde herhalükarda kısıtlı bir yelpaze bulunacaktır. Fakat internet üzerinde B2C sağlayııc sitelerin, aynı ürün için yüzlerce farklı marka/kalite/özellik/yetkinlik çeşitleri ile opsiyonları artmış olacaktır.

Mağaza kiraları, su, elektirik gibi fiziksel mekan gereksinimleri sona ermesi; reklam katalogları ve postaları gibi farklı satış pratiklerinin yerini internet reklamcılığı ve pazarlaması almasi ürün ücretlerine yansıyacak, ürünlerde daha düşük maliyetleri ve bol indirimi getirecektir.

Satıcılar açısından da birçok pozitif notkası bulunna B2C, fiziksel mağaza zorluklarını geride bırakmada müthiş bir yardımcıyken; geleneksel işletme yöntemlerine kıyasla mağaza envanterini, sevkiyatı, günlük raporlamaları  ve genel ticari işlemleri kaydetmeyi kolaylaştırmıştır. Geneli otomatik raporlama ile gerçekleşen bu süreçler daha net ve doğru analitikleri bize getirirken, hata payını indirger ve iş içindeki son gelişmeleri keşfedebileceğimiz güncelleme özelliklerini bizimle paylaşır.

 

Istatistiklerle B2C

B2C İstatistik Tablosu

                                                                                                                               (https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/)

 

 

B2C istatistikleri yukarıda paylaştığımız grafikte de görüleceği üzere, 2015 yılında dünyada yalnızca 1.5 milyar dolarlık bir kar marjına sahipken bugün 5.5 milyar dolardır. 2023 yılında bu rakamın %10’luk bir artışla 6.1’e çıkması öngörülüyor. Covid-19’un büyük payı olan bu yükseliş çizgisinin bozulması şimdilik imkansız haldedir.

 

Avrupa kıtasına bakıldığında tüm iş modellerini dahil edersek, 500 milyon e-ticaret kullanıcısı mevcuttur. Kullanıcı oranları Batı ve Kuzey Avrupa’da en yüksek seviyede, Doğu Avrupa’da daha düşük bir çizgide izler.

 

Sadece ABD’de bu rakam 2016 yılında 209 milyonken 2021 yılında 230’a tırmanmıştır.

B2C Nedir? E-ticaret Nedir?

Bir farklı istatistik ise mobil uygulamaya optimize edildikten sonra e-ticaretin daha da geniş kapsamlı kullanımının olduğudur.


E-ticaretin halk arasından en popülar ve bilindik ayağı B2C her gün yeni imkan ve inovasyonlarıyla karşımıza çıkacak. 50 yıl öncesinde “gelecekte kesin olur” denilen idealardan biri olan tek tuşla istenilen ürünün kapımıza gelmesi hali, e-ticaret ile birleşik yaşadığımızdan çok üzerine düşündüğümüz bir konu değil. Fakat ne kadar büyük bir teknolojik adım olduğu ve sadece alışveriş davranışlarımızı değil, toplum ve düşünme yapımıza da etki ettiği kısmı üzerinde durursak yazılacak daha çok malzeme çıkacak gibi...

 

hızlı tükettiğimiz her şey gibi e-ticaretin de “zaten olmalıydı” gibi gördüğümüz bu dönemde, rakamlar doğrultusunda Covid-19 yaşanmamış olsa bu kadar büyük bir ivme kazanıp kazanmamış olacağı sorunsalı muamma. 

 

Teknoloji sayesinde ilişkiler ve sektörler arası paylaştığımız tüm indexler, semboller, ikonlar ve parçalar bizleri yeni bir transformasyon içerisine alırken, sosyolojik enformasyonları getirmekte.