İşi başından aşkın küçük, orta, büyük ölçekli tüm şirketlere yardımcı yazılım altyapısı olan ERP hakkında neler biliyoruz? İşletme faaliyetleri seyrinde “düzen” ve “iş takibi” konularında ERP’nin tam etkisi nedir? ERP, günümüzde kurumsal yapılarda daima rastladığımız bir yazılım sistemidir. Peki ama işletmelerin muhasebeleri, rapor izlemeleri, finans ve proje yönetimine kadar pek çok parçasını yönetme asistanı tam olarak nedir?


ERP Nedir?

ERP Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlama ERP, bir işletmenin mevcut kaynak ve iş süreçlerinden, banka ve muhasebe verilerine takip sağlanmasına yardımcı olan IT destekli bir yazılım çözümleri sistemidir. ERP sistemleri, merkezi veri yönetimine dayalı entegre programlardır. İşletmedeki tüm bu yönetim bilgi ve uygulamalarının bir bütün olarak işlemesi, şirket içi çeşitli süreçlerin performans sürelerini azaltırken iş süreçlerinin organizasyonunu kolaylaştırıp, düzenli veri akışını sağlar.


Küresel ERP yazılım pazarı 2019 yılında, %9 büyüyerek, toplam yazılım gelirinde dünya çapında yaklaşık 39 milyar dolarlık bir değere ulaşmıştır. ERP pazarı, 2025 yılına kadar toplam pazar büyüklüğünün 49,5 milyar doları aşması beklenen hızlı bir genişleme aşamasında kalmaya devam ediyor.

ERP’nin kullanıldığı alanlar;

Entegre ERP uygulama sistemleri, bir şirketin atanan (örneğin muhasebeciler, satın alma, satış, planlama) ve karar mercilerin (yöneticiler, departman başkanları, ekip liderleri) olarak çeşitli kullanıcı gruplarının faaliyetlerini destekleme görevine sahiptir. Bu alanlar;

 

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
Ana Veri Yönetimi
Stok Yönetimi
Kalite Yönetimi
Üretim & Kontrol Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)
Malzeme Yönetimi ve İhtiyaç Değerlendirmeleri
Araştırma & Geliştirme
İnsan Kaynakları Yönetimi
Finans & Muhasebe Yönetimi
Satış Sonrası Yönetimi

 


Modern ERP sistemleri genellikle ikinci nesil olarak / ERP II olarak da adlandırılır.İşletme iç süreçlerine ek olarak, değer zinciri boyunca şirketler arası alanları da içerirler ve bir web mimarisine dayanırlar. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve tedarik zinciri yönetimi (SCM) gibi işlevler, ERP sisteminin işlevleriyle entegre edilmiştir. Bu ister dahili ister harici olarak gerçekleşsin, işletme süreçlerinde düzenliliği ve rahat iş takibini mümkün kılar.

ERP’nin avantajları

ERP tanımı yapmak dahi bir şirket için avantajları üzerine fikir sahibi olmamıza olanak tanıyor. ERP sistemleri sadece iş süreçlerini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda sürekli iyileştirme sağlamaya ve değişim için yenilikçi olanaklar sunmaya da hizmet edebilir.

Ayrıca, ERP sistemleri çalışanlara süreçlere göre düşünmeyi öğretir ve departman sınırlarının ötesine geçmelerine yardımcı olabilir. Bu nedenle süreç destek ve yapılandırma araçları olarak da değerlendirileceğimiz bir kategoride yer alır.

ERP sisteminin B2B websitesiyle entegre çalışabilmesi; firma kaynak ve verilerinin belli bir platform üzerinden takibine olanak kılıp işletme kazanç ve zamanına müthiş katkısı olacaktır.

MRP Nedir?


MRP Nedir?

ERP’nin kardeşi gibi bir görüntüye sahip MRP aslında ERP’den çok daha önce çıkmış odukça kullanılan bir yönetim sistemiydi. Yani ERP yazılımı MRP'den sonra farklı yönetim seçenekleri ile geliştirilmiş, daha fazla işlevsellik içerir; artık MRP, ERP yazılımının bir parçası olarak görülmektedir. Şirketlerin farklı konularda ölçme ve analiz etmeleri adına çıkmış destekleyici bir program olan Malzeme ihtiyaç planlaması MRP, tam karşılığı ile firmada bir ürünü üretmek için gereken malzeme ve bileşenleri hesaplamaya yönelik bir sistemdir.

MRP üç temel adımdan oluşmaktadır: eldeki malzeme ve bileşenlerin envanterini çıkarmak, hangilerinin gerekli olduğunu detaylı belirlemek ve ardından üretimlerini veya satın alımları hesaplarla planlamaktır. üretim sürecinde kullanılan planlama ve karar merci olmakla birlikte, araç ve tahminlere dayalı olarak mevcut envanter seviyelerini üretim kapasitesi ve mal üretme ihtiyacına göre analiz etmek için kullanılmaktadır.

Üretim evrelerinde herhalükarda karmaşık hesaplamalar gereklidir. Malzemeler ve bileşenler için tahmin ve hesaplamar, üretim ve bitmiş ürün envanterinin etkin yönetimi için kritik öneme sahiptir. Bu titizlik, planlı bir üretim, ekipmanın ve kalifiye personelin planlanması ve programlanması için temel yapı taşıdır, aynı zamanda malzeme ihtiyaç planlaması olmadan da, doğru zamanda doğru miktarda doğru üretim denklemi gerçekleşmez. MRP bu kısımda şirketlerin can kurtaranı olabilmektedir.

B2B/B2C işletme sahiplerinin her daim ERP entegrasyonuna sahip bir website altyapısı oluşturması; kurulan B2B/B2C web portalının şirket iş akışı ve ERP sistemine artı özelliklerle yükseltebilmesi dijital çağın rekabetinde iş hacmini arttırmak adına istisnasız kilit bir noktadır. İşletme faaliyetlerini otomatik bir rayda sorunsuz devam ettirmek, websitenizde tüm bu ERP sistemlerini ve e-ticaret yazılım özelliklerinden yararlanmak global pazara adım atarken de en büyük yardımcınız olacaktır. d-iop B2B/B2C web portalları size kullandığınız ERP sistemi ile sorunsuz bir entegrasyon deneyimi sunar, birbirinden zengin dört ayrı paket seçenekleri ile işletmenizi teknolojik seviyede yükseltip kazancınızı arttırmanızda olanak sağlar. İşletmenize inovatif, müşterilerinize prestijili bir çalışma performansı sunmak için d-iop web portallarının avantajlarıyla hemen tanışın.